Julkonsert med Gatans Röster.

Kultur


Mycket forskning påvisar klara samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. I artikel 27 i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna står det att ”Det är en mänsklig rättighet att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”.

På många av Hela Människans enheter är kultur och skapande en stor del av verksamheten, detta vill vi förstärka, utveckla och sprida inom organisationen.

Inom våra verksamheter kan det handla om att sjunga i en kör, spela ett instrument, uttrycka sig genom målning eller annat skapande. Det kan också handla om att genom skapande samtala om existentiella frågor. Vidare kan det vara att via internet få del av det erbjuds på Sveriges stora scener via Kulturarenan. Fantasin sätter gränserna!

Här hittar du tips, metoder och material att inspireras av och använda i din verksamhet. Du kommer också kunna ta del av inspiration från några av våra enheter som arbetar med olika kulturella uttryck.