Samarbeten


I Kristinehamn är vi flera aktörer från kyrkorna som kompletterar varandra när det gäller stöd till personer i utsatta livssituationer:

  • Värme & Vila bedriver härbärge sept-maj.  Kontakt: 070-290 56 33
  • LP-kontakten har öppet tisdag-torsdag kl 9-11. Kontakt: 072-396 41 88