tre damer i solen

Volontärer


Vår verksamhet är helt beroende av våra volontärer. De gör att vi får personella resurser till att möta de behov som vi stöter på. Volontärerna ger kvalitet i vårt arbete. Vi får hjälp av engagerade människor som ställer sin tid och sitt kunnande till vårt förfogande vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet.

Volontäruppdragen kan vara av högst varierande sort:

Den öppna verksamheten kan behöva hjälp med matlagning, servering och städning. Att bara komma och delta i samtal, lära känna våra besökare och i bästa fall bli till stöd för någon är kanske den viktigaste volontäruppgiften.

Vår nystartade stödverksamhet i samarbete med socialtjänsten, för dem som behöver extra stöd för att kunna behålla sitt boende, behöver ytterligare volontärer som tillsammans med våra anställda genomför besök i lägenheter.

Ungdomscaféet, som håller öppet tre kvällar i veckan har många besökare men få ledare. Har du intresse för att jobba med tonåringar som behöver kontakt med fler vettiga vuxna är du varmt välkommen att höra av dig.

Butiken behöver ofta hjälp av intresserade volontärer. Det kan saknas medarbetare för att ge de anställda lunchledigt, eller vid semestertider och sjukfrånvaro. På lördagarna är det endast volontärer som driver butiken.

Lagret innebär jobb med allt som lämnas in till oss. Vi sorterar, tvättar, putsar, testar, lagar, slänger, prissätter och arbetsleder. Här finns det behov av många kunskaper och livserfarenheter. Har du till exempel idéer om hur man kan förädla ”värdelösa” saker så att de kan säljas för andra syften än det ursprungliga så är vi intresserade av att höra dina tankar.

I takt med att vår verksamhet växer ökar det administrativa arbetet och vi tar gärna emot volontärer som hjälper till med ekonomiredovisning, löner och andra personalfrågor samt att hålla hemsidan och facebookkontot uppdaterade.

Kontakta verksamhetschef Anna Pettersson mobil 073 99 204 66 eller via mail: anna.pettersson@helamanniskan.se, för att få mer information eller för att helt enkelt anmäla ditt intresse.