Verksamhetschef Anna Pettersson.

Ökat tryck på matutdelningen i Köping

Vi träffar Hela Människan Köpings verksamhetschef Anna Pettersson för en online-intervju om verksamheten de bedriver i staden. Hon är ny verksamhetschef sedan 15 april 2020.

  • Även om vi något färre besökare under Coronaviruset så är det fantastiskt att vi når ut med våra matlådor, som görs av matsvinn från butiker i Köping. Vi delar ut många fler matlådor vilket visar att många som är i behov faktiskt hittar till oss, säger Anna Pettersson.

Normalt har de ett 60-tal besökare men nu under Coronavirusets framfart kommer har det minskat med ungefär en tredjedel, främst beroende på de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har satt upp. Många tillhör riskgruppen eller stannar hemma vid minsta symptom.

Second handbutiken är öppen men har kraftigt minskad försäljning vilket i långa loppet kommer göra att verksamheten kommer få dra ner eller stänga. Just nu ökar kundtillströmningen något, vilket är positivt. Överskottet från second handen möjliggör den öppna verksamheten som möter många hemlösa, människor i missbruk eller andra utsatta livssituationer. Här kan de bland annat köpa frukost och lunch för en billig penning, duscha och tvätta kläder.

Se mer i vår onlineintervjun med Anna nedanför:

Text och intervju: Daniel Ryderholm

https://web.microsoftstream.com/video/cca13edb-eeed-40b4-9bda-3476b3d76459?st=3