Medmänsklig värme i Köping

Hela Människan Köping har öppen verksamhet (Ria), secondhandbutik samt en vårdmottagning i samarbete med Landstinget och Köpings kommun.

Den öppna verksamheten finns för människor som lever i en utsatt livssituation. Det kan handla om människor i ett aktiv missbruk eller att man har lämnat det bakom sig och/eller psykisk ohälsa och ensamhet. Vi erbjuder en mötesplats dit alla är välkomna oavsett bakgrund eller livssituation.

Hos oss kan man komma och äta frukost eller lunch för en billig penning. Eller bara ta en kopp kaffe. Vi har en del aktiviteter som är populära bland våra besökare såsom biljardbordet och schackspelet. Vi har även en soffa att sitta och prata i eller om man behöver vila. Vi personal finns här och vi sätter oss gärna ner för en pratstund.

Förutom frukost och lunch finns även möjlighet att duscha, tvätta kläder, låna telefon och få hjälp/stöttning med olika myndighetskontakter som tex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Behöver man låna en dator och skriva ut papper så hjälper vi till med det.

Fotvård 

Varannan fredag finns det möjlighet för våra besökare att få fotvård en medicinsk fotvårdsterapeut. Det är landstinget som bekostar fotvården.

Vårdmottagning på tisdagar – stängd under pandemi – i nuläget vet vi inte när mottagningen öppen igen. 

Varje tisdag mellan klockan 10.00-12.00 hålls vårdmottagningen som finns i samma lokaler som den öppna verksamheten öppen. Dit kan man vända sig för bland annat få sår omsedda, rådgivning, recept på medicin eller få en remiss till specialistsjukvården. Vårdmottagningen vänder sig till dem som av olika anledningar har problem att besöka en vanlig vårdcentral. Personalen som besökarna möter är alltid densamma, vilket upplevs som positivt av besökarna. Det är landstinget tillsammans med kommunen som bekostar vårdmottagningen.

Klädbibliotek

Tillsammans med Svenska kyrkan har vi ett klädbibliotek för personer och familjer som är i en ekonomiska utsatt situation, hos finns det kläder kläder, sängkläder, skor och lite leksaker som vi delar ut. Vill man skänka kläder till klädbiblioteket så tar vi tacksam emot det. Vi har öppet varje måndag kl. 10.00-11.00, då är det bara att komma förbi.