Vi behöver hjälp av fler volontärer

Hela människan i Köping har i likhet med många andra organisationer under flera år samarbetat med arbetsförmedlingen och erbjudit arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa. Inom det s.k. fas3 har många personer fått meningsfull sysselsättning och vi har fått medarbetare utan lönekostnad. Det har oftast inneburit en vinn/vinn-situation som har varit positiv för alla inblandade. Men eftersom placeringarna inte tillräckligt ofta ledde till anställning så har regeringen beslutat att ta bort den. Detta har medfört att vi nu har fått svårt att bedriva den verksamhet som vi har byggt upp. Vår second handbutik har främst kommit till för att  ge sysselsättning åt personer som annars skulle ha haft svårt att få en anställning. Vi har byggt upp ett stort kontaktnät med kunder, givare, medarbetare och återvinningsarbete som nu börjar sakna medarbetare. Lyckligtvis har vi en liten med entusiastisk grupp volontärer som hjälper till att hålla butiken öppen och verksamheten igång, men de behöver bli fler för att orka med. Vi efterfrågar därför fler volontärer som vill vara med i butiksarbete eller hjälpa till med transporter med vår lilla lastbil. Är du någorlunda frisk och stark och tycker om att möta människor och vill använda ledig tid till att hjälpa oss någon dag i veckan så är du mycket välkommen. Ring verksamhetschef Anders Bastås 073 98 204 66 så får du veta mer om volontärarbete.

 Planta som hålls i händer - starsida