Hela Människans generalsekreterare Frank Åkerman. Foto Daniel Ryderholm
Så här såg startsidan för Hela Människans gamla hemsida ut.
Exempel på startsida för en lokal Hela Människan enhet.
Informatör Daniel Ryderholm och administratör Jenniy Ekman Karlsson.

Nya hemsidor för nästan alla Hela Människans enheter!

Vi vill göra det lätt för människor att känna igen oss - Hela Människan. Sedan mitten av november 2016 har de flesta av de drygt 80 lokala verksamheterna inom Hela Människan en ny design på hemsidan.

Hela Människan som är kyrkornas sociala arbete finns på ett 80-tal orter, varje lokal verksamhet (enhet) är självstyrande med en egen ekonomi.

Hemsidan är framtagen genom ett samarbete inom organisationen. I referensgruppen för den nya hemsideslösningen har representanter från stora, små, nya eller mer erfarna verksamheter medverkat. Satsningen har letts av Hela Människan Sverige (Hela Människans riksenhet) tillsammans med webbyrån Consid.

  • Det känns som vi har arbetat dag och natt med nya hemsidan, säger Jenniy Ekman Karlsson som tillsammans med Daniel Ryderholm har lett arbetet.

Nyskapande men slutar aldrig utvecklas
Centralt på de olika hemsidorna (cirka 80 stycken plus riks-hemsidan www.helamanniskan.se) har varit att göra det lättare att bidra till verksamheten som volontär eller gåvogivare. Sidorna kommer utvecklas efterhand, både med nya bilder och olika funktioner.

  • Hela Människans uppdrag är att arbeta för och tillsammans med människor som har en utsatt livssituation. Vi får ofta responsen att arbetet som sker runt om i landet är viktigt och värdefullt. Genom den nya hemsidan bidrar vi till att det ska bli lättare att känna igen oss och hitta till våra verksamheter. Men det ska också bli lättare att bidra till den lokala verksamheten genom gåvor via sms, kortbetalning, inbetalningskort eller switch, säger Frank Åkerman, generalsekreterare för Hela Människan.

Text: Daniel Ryderholm