Leva – inte bara överleva


Har du erfarenhet av att som barn ha vuxit upp i en familj där den ena eller båda föräldrarna levt med missbruk eller psykisk ohälsa? Vill du försöka förstå och bearbeta dina erfarenheter för att komma vidare i livet?
Då är Leva – inte bara överleva en kurs för dig!

Hela Människan i Malmö önskar att kursen ska bli en mötesplats för dialog, där utgångspunkten är respekt för och bekräftelse av varandra. Grunden för det arbete vi gör tillsammans är en helhetssyn på människan och tillvaron. Varje deltagares upplevelser, erfarenheter och reflektioner är viktiga.

Så här ser en kurskväll ut:

Kvällsmacka, tid att landa
Inledning
Återblickar och introduktion till dagens tema
Övningar och samtal
Eftertanke

Teman:

 • Vem är jag? Var är jag? Om nuläge, helhetssyn och harmoni i livet
 • Mitt inre centrum – Om självförtroende, självkänsla och självbild
 • Min livsberättelse
 • Hur hade jag det som barn? Om slutna och öppna familjesystem
 • Utveckling av beroendeproblematik
 • Medberoende och överlevnadsstrategier när jag var barn
 • Medberoende och överlevnadsstrategier idag
 • Vägar till friska, sunda vanor
 • Sorger, kriser och förluster
 • Sund skuld och kränkande skam – Göra fel eller vara fel
 • Själen – ett rum för våra känslor
 • Livets existentiella dimension
 • Rätten att sätta egna gränser och göra egna val
 • Relationer som jag vill förändra och vägen dit
 • Vägen vidare

Gruppen träffas vid femton kurstillfällen.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av att veta mer om kursen kan du kontakta oss på infomalmo@helamanniskan.se