Riagården Karlskoga


Välkommen till Riagården!
Värmlandsvägen 27A i Karlskoga

Öppettider:
Måndag-Torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-14.30

Riagården erbjuder bl.a.

  • Öppen Gemenskap på Riagården, helgfria vardagar
  • Frukost serveras på Riagården kl 8.00-9.30
  • Fika och lunchservering
  • Aktiviteter förekommer även utanför ordinarie öppettider
  • Individuella stödinsatser utifrån behov och resurser
  • Stöd i rehabilitering, t.ex. vid långvarig sjukdom/arbetslöshet
  • Arbetsplatsförlagd utbildning/praktik för studerande
  • Volontärskap, till vårt härbärge behövs en volontär varje natt.
  • Möjlighet att få duscha och byta kläder (tvätta kläder)
  • Särskilda samlingar vid storhelger t.ex. jul och påsk

 

 

”På Ria fick jag inspiration till nytt liv”

Sedan i september 1976 har Ria-verksamhet bedrivits i Karlskoga och i Degerfors startade verksamheten 1982. Under 1980-talet flyttades Ria i Karlskoga till en villa på Kyrkogårdsgatan, senare till Loviselundsvägen och år 2014 till vår nuvarande lokal på Värmlandsvägen. I Degerfors flyttade verksamheten snabbt till eget hus på Spelmansgatan.

2005 gjordes en sammanslagning av de båda Ria-enheterna i våra kommuner och Hela Människan i Karlskoga-Degerfors bildades.

Det är många som uttrycker sin tacksamhet över att Ria erbjuder ÖPPEN GEMENSKAP varje helgfri vardag. Fantastiskt när någon av de som varit mest utslagna kommer in under en paus på jobbet och tar en fika eller äter lunch tillsammans med oss.

Vi har ca 15-20 besökare i våra öppna verksamheter på dagtid. Flest är vi oftast under den tid vi äter lunch tillsammans i vår ”storfamilj”. Gott att sitta ner tillsammans och prata om livets olika frågor.

Som det framgår av Hela Människans grunddokument är vår målgrupp utsatta människor och människor i utsatta livssituationer. Av tradition förknippar de flesta Ria med stöd till missbrukare, i den meningen att det är personer som missbrukat alkohol i sådan mängd att det påverkar deras liv på olika sätt. De som är våra besökare har även annan bakgrund eller orsak till att han eller hon kommer till oss eller tar kontakt per telefon.