Lina & Linus


Lina o Linus är Hela Människans stödverksamhet för barn i åldern 6-12 år som växer upp i familjer med någon form av ”krångel och trassel”. Det kan handla om missbruk, psykisk ohälsa m.m.

Syftet med gruppverksamheten är att vara ett stöd och ge barnen möjlighet att träffa jämnåriga i samma situation och som delar samma erfarenheter av livet. Vi vill bidra med trygghet och kärlek, uppmuntran och uppskattning. Vi vill också förmedla kunskap och ge verktyg som underlättar att förstå och klara av sin vardag och ta sig vidare framåt. Genom samtal, lek och övningar får barnen hjälp att bearbeta sina upplevelser och därmed få en ökad självkänsla.

Upplägget är 10-12 träffar med olika teman som te x: Känslor, Det är inte mitt fel, Jag och min familj.

Välkommen att höra av dig!

ann-charlotte.andreasson@outlook.com