Du kan hjälpa!


Du behövs i Hela Människans arbete för att få fler människor att lämna sin utsatta livssituation. Många människor i dagens Sverige saknar arbete, bostad och sociala nätverk. För och tillsammans med människor erbjuder Hela Människan en plats att bli sedd, hörd och bekräftad.
Som ideell förening har vi det svårt ekonomiskt eftersom kostnaderna ökar och våra intäkter har svårt att följa med. Vår ekonomi bygger på vår egen verksamhet inkl. anslag och kollekter från våra huvudmän samt föreningsbidrag från Socialnämnderna i Degerfors och Karlskoga samt verksamhets- och lokalbidrag från Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga. Därutöver utifrån aktuella uppdrag.

Ditt bidrag behövs!

Volontärer behövs 

Eftersom vi är en ideell förening är de frivilliga insatserna mycket betydelsefulla. Att vara volontär är bra både för en själv och för det arbete man ska utföra. Du kanske studerar inom sociala sektorn eller bara är allmänt intresserad av att göra en social insats. Du är betydelsefull och behövs i vårt arbete. Välkommen!

 

Ge en gåva!

Du kan också göra skillnad genom ett bidrag till vår verksamhet. Vi har gjort det lätt att skänka pengar till din lokala Hela Människan verksamhet genom vår gåvogivarfunktion, där du kan ge en engångsgåva eller en fast summa varje månad. Det finns också möjlighet att ge en högtids- eller minnesgåva. Välj bland många motiv. Du klicka på länken nedan för att komma till gåvosystemet:

Karlskoga-Degerfors

 

Du kan också sätta in pengar på vår bank:
Bankgiro: 941-0119

Birgit Johanssons Minnesfond 

Bankgiro: 941-0119, Märk gåvan ”Birgit Johanssons Minnesfond”

Tack för ditt bidrag! Tillsammans förändrar vi människors utsatta livssituation!