Hela Människan 100 år !!

Den 16 mars 1920 lades första byggstenen för den organisation som sedan i slutet av 1900-talet heter Hela Människan. Idag finns vi på drygt 60 platser i Sverige och verksamhet som bedrivs är mångfacetterad och anpassad utifrån lokala behov.
Ria-verksamheten i Karlskoga har bedrivits sen år 1976. Under 1980-talet flyttades verksamheten till en villa på Kyrkogårdsgatan, senare till Loviselundsvägen och år 2014 flyttade vi till vår nuvarande lokal på Värmlandsvägen.
Ria-verksamheten i Degerfors har bedrivits sen år 1982. Verksamheten flyttade snabbt till eget hus på Spelmansgatan, senare hyrde vi in oss i en lokal i Vallakyrkan och år 2017 flyttade vi till vår nuvarande lokal på Storgatan.
År 2005 gjordes en sammanslagning av de båda Ria-enheterna i våra kommuner och Hela Människan i Karlskoga-Degerfors bildades.
Ett av Hela Människans motton är att ”mötas i ögonhöjd” – alla människor är lika mycket värda.