Birgit Johanssons Minnesfond

Birgit Johanssons Minnesfond

1917-2011

Birgit Johansson var en mycket engagerad och stark kvinna som dedikerade sitt liv åt att hjälpa de ensamma och utsatta.

Bredvid arbetet som husmor på Baggängshemmet var hon mycket aktiv i Söderkyrkan. Hon var en av de som startade Ria i Karlskoga, en varm kristen med många på sin bönelista.

Birgit Johansson startade en fond för de mest utsatta i samhället som Hela Människan Karlskoga-Degerfors förvaltar.

Fonden syftar till att hjälpa och uppmuntra personer med små ekonomiska resurser. Medlen kan exempelvis bidra till personers deltagande i socialt syfte såsom lägerverksamhet, busskort, kläder eller annat ändamål viktigt för personen ifråga.

Vill du också vara med och hjälpa? Ge en gåva till fonden genom

Bankgiro: 941-0119, märk gåvan ”Birgit Johanssons Minnesfond”9