Omsorgscenter


På omsorgscentret arbetar Cornelia, Lena och Peter. Det är öppet för besökande varje vardag mellan kl. 09.00-14.00, förutom onsdagar då vi stänger kl. 10.00. På helgerna är omsorgscentret öppet mellan kl. 09.00-13.15 då olika församlingar bjuder på frukost och lunch.

https://www.facebook.com/Hela-Människan-Jönköping-544756015611294/

Arbetet på omsorgscentret innebär varierande och spännande uppgifter och möten med många människor varje dag. Ofta handlar det om kontakter med myndigheter och volontärer men först och främst handlar det om att se och bekräfta våra gäster som besöker oss varje dag. Då kan det handla om att bistå med kläder, eventuell tvätt av kläder, erbjuda en möjlighet till dusch och att borsta tänderna samt hjälp vid myndighetskontakter. Vid behov så ordnar vi även med hårklippning och rakning. Vi kan också skänka en matkasse vid behov och hjälpa till med ekonomisk rådgivning.

Personalen på omsorgscentret hämtar dagligen olika varor som vi fått till skänks, mestadels bröd. Varje vecka hämtar vi bröd och bakverk m.m. från Bernards Bageri och Preem Jordbron. Vi tar även emot kläder eller filtar som vi får till skänks och delar ut dem till våra i gäster efter behov.