Om oss


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Hela Människan Jönköping har med de olika kyrkosamfunden som huvudman sedan 1971 hjälpt människor i utsatta situationer, inledningsvis med prioritet på drogmissbruk men från slutet av 90-talet en allmän utsatthet.

Arbetet leds av en styrelse som till sin hjälp har 16 anställda med olika utbildningar och cirka 80 aktivt återkommande volontärer. Stora delar av verksamheten sker i nära samarbete med Jönköpings kommun i form av socialnämnd, överförmyndarnämnd och teknisk nämnd. Även näringslivet och andra idéburna organisationer bidrar ekonomiskt.