Lokalvård


Personal och volontärer arbetar varje dag med att sköta lokalvården av Hela Människans lokaler.

Arbetet är fördelat så att på förmiddagen städas akutboendets lokaler och på eftermiddagen omsorgscentret. Det innebär konkret renbäddning av sängar, golvvård, iordningställande av akutboendets kök, fönsterputs och att ta ut sopor med mera.