God man och förvaltare


Hela Människans god man och förvaltaravdelning stöttar cirka fyrtio personer.

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för en person. God manskap/förvaltarskap omfattar en eller flera delar av att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det kan till exempel innebära att man kan få hjälp med att planera budget, betala räkningar och få stöttning vid myndighetskontakter med mera.

På Hela Människans god man och förvaltaravdelning arbetar Magnus och Roger på uppdrag av Jönköpings kommun och överförmyndarnämnd. På avdelningen finns även Therese som arbetar främst med Hela Människans ekonomi och administration.