Aktuellt


Månadens Jönköpingsbo

Vår verksamhetschef Gunnar Dahlqvist blev månadens Jönköpingsbo! ” En säng för natten, ett mål mat, kanske en dusch och rena kläder. Men också ett leende, ögon som ser och vänliga ord. Det […]

Sunny Day – En dag av uppmuntran och glädje

Genom organisationen Help to Shine har vi haft möjlighet att erbjuda tio kvinnor som befinner sig i en socialt utsatt situation eller som på annat sätt genomgått en tuff tid i livet en dag som bara handlar om dem och deras välbefinnande.