Verksamhetsförändringar p.g.a. coronavirusets utbredning

Öppen verksamhet

Vi stänger vår öppna verksamhet fr.o.m. Tisdag 17 mars. Frukostpåse samt lunchlåda kommer att delas ut till behövande enligt följande:
Frukostpåse kl. 08.00-9.30 Måndag-Fredag.
Lunchlåda kl. 12.00-13.00 Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag

Ovanstående tider gäller om annat ej meddelas.

DeLa butiken

DeLa butiken håller öppet vanliga tider men erbjuder endast förpackade livsmedel. Antal kunder i butiken begränsas till 10 personer åt gången.

Desinfektion av händer sker innan handling påbörjas.

Många av våra verksamheter besöks i vanliga fall av människor i olika utsatta livssituationer, det kan handla om människor i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa med mera. Vi tar situationen att förhindra smittspridning så långt det går på största allvar och följer rekommendationer från berörda myndigheter.

Är du sjuk eller har symptom – stanna hemma!
Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla med symtom från luftvägarna, även milda symtom, att avstå från sociala kontakter och inte vistas i miljöer där man riskerar att smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Om någon gäst eller medarbetare insjuknar i den lokal som Hela Människan bedriver sin verksamhet i, finns en handlingsplan för hur man hanterar detta. Handlingsplanen går i stora drag ut på att isolera den sjuke gästen i ett enskilt rum och kontakta sjukvården om behov finns. Insjuknar en anställd isoleras denne i enskilt rum eller om möjligt sänds hem.

Via denna sida – http://helamanniskan.se/corona/ – kan du se vår nationella organisation Hela Människan i Sveriges eventuella åtgärder.