Interna dokument


Teams kommer användas för ansökningshandlingar och annat material
Vi har ansökningshandlingar, manualer till hemsidan och annat internt material på den publika hemsidan (denna sida), detta material kommer nu flyttas över till Microsoft Teams. Under en tid (t.o.m. 31 mars 2021) kommer vissa dokument finnas både i Teamen och på hemsidan. Från och med 1 april så tar vi bort allt från hemsidan.

Saknar du access till något Team, kontakta Jenniy Ekman Karlsson: jenniy.ekman@helamanniskan.se

För att få tillgång till dokument behöver du tillhöra någon av nedanstående grupper.

Chefsgrupp                                   – ansökningshandlingar, normalstadgar och andra dokument som rör chefskapet.

Ordförande/Styrelse                – ansökningshandlingar, normalstadgar och andra dokument som rör styrelsearbetet.

Hemsidesadministratörer      – dokument som rör administratörerna.

 

Dokument

Här kan du ladda ner (eller få länk) till viktiga dokument. Både Hela Människans egna eller från andra organisationer/nätverk.

Ansökningshandlingar för Hela Människan enheter

Enheter anslutna till Hela Människan har möjlighet att ansökan om bidrag eller lån via Hela Människan Sverige.
För mer information kontakta Karin Josefsson.
E-post: finansiering@helamanniskan.se

Blanketter som (word-dokument) att ladda ner.

Blankett ansökan om utvecklingsmedel

Blankett ansökan om festbidrag

Blankett ansökan om bildningsbidrag

Blankett ansökan om teknikbidrag

Blankett ansökan om resebidrag