Idéer om vad du kan göra efter att du tagit del av materialet


Om du själv vill inspirera och utbilda andra kring äldres hälsa och alkohol får du genom vår digitala ambassadörsutbildning ”Guldkant eller riskbruk?” goda baskunskaper och pedagogiska verktyg för att underlätta din insats.

Var, på vilka arenor du skulle kunna sprida information eller arrangera sammanhang för att lyfta fram ämnet äldres hälsa och alkohol har du kanske redan tankar om, annars kommer här några förslag:

 • Vän- och bekantskapskrets
 • Pensionärs-, bostadsrätts-, motionsförening och andra förenings- och församlingssammanhang
 • Personalgrupper inom vård och omsorg
 • Politikerträffar
 • Hållbarhetsveckor
 • Hälsosatsningar/Må-bra-veckor
 • Äldre- och anhörigmässor

Vad du vill presentera i ämnet och hur du vill göra det väljer du utifrån materialet, passande för dig själv, målgrupp och sammanhang. Här följer några idéer:

 • Visa en film
 • Bjud in till gruppdialog, gärna i studiecirkelform
 • Monter på konferens och mässa
 • Håll en föreläsning
 • Arrangera en utbildningsdag