Uppsökande verksamhet


Boendestöd, delvis inom ramen för kommunens projekt Bostad Först.
Samtal, rådgivning och träning i boendet

NAV-verksamhet (Nämnden för andlig vård).
Rias pastor, Maria Berglund, besöker häktet 16 tim/vecka för samtal med intagna. Och vår verksamhet 4 tim/vecka.

Vi gör regelbundna vandringar på stan.
Ofta tillsammans med diakoner från Maria och Gustav Adolfs församlingar