Metod


Genom att vara ett sammansvetsat arbetslag, bestående av anställda och volontärer, söker vi bygga förtroende och ömsesidig respekt i förhållande till våra gäster.
Vi strävar efter att bemöta med professionalitet och medmänsklighet.
Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten, kyrkornas diakoni, Erikshjälpen och andra organisationer med social inriktning. Detta samarbete är en nödvändig förutsättning för att kunna hjälpa människor till beslut om förändring i livet.