Translate Translate

Personalen från vänster; Lisa, Sara, Annika, Elin och Katrin.