Hela Människans egna utbildningar


Hela Människan har en lång erfarenhet av att erbjuda olika former av utbildningar både internt till våra enheter men också externt till våra medlemsorganisationer, till kommuner, landsting och andra aktörer i det civila samhället. På den här sidan kan du hitta det utbud av längre utbildningar och kortare fortbildningar som vi idag erbjuder. Sidan är uppdelad på "utbildningar och fortbildningar för personal och volontärer i Hela Människan". samt "utbildningar för alla". Vår ambition är att hålla hög- och aktuell nivå på det vi erbjuder och vi hoppas att ni ska finna det angeläget att ta del av detta.