Vision


Vi vill att alla människor ska ha en värdig livssituation. Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem ska vara generösa samhällen som tar vara på människors möjlighet att växa, där varje människa upplever gemenskap, tillhörighet och framtidstro.