Vision 2020


Vision för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

* Vi är en fristående organisation som tillsammans med våra huvudmän, kyrkorna, gör skillnad lokalt.
* Vi är en nyfiken organisation som ständigt prövar nya vägar att stödja människor i en utsatt livssituation att tro på sig själva och sina egna möjligheter.
* Vi är en trygg, pålitlig och professionell partner till offentliga, privata och idéburna organisationer.
* Vi har frihet att tydliggöra brister och missförhållanden bland människor i utsatta livssituationer.
* Vi ger röst åt de röstsvaga i debatt och opinionsbildning.
* Vi är den självklara samarbetspartnern för alla som vill göra en lokal social insats.
* Vi startar nya verksamheter och etablerar oss på nya platser när behov och förutsättningar finns.
* Vi har en bredare representation av kyrkor och församlingar bland huvudmännen.
* Vi är en drivande kraft i utvecklingen av 2000-talets diakoni.