Verksamhetsberättelse


Här hittar du vår verksamhets- och förvaltningsberättelse. Vi hoppas att du vill ägna en stund åt att få en ökad kunskap om vårt arbete med och för människor i utsatta livssituationer här lokalt.