Varför social företagande?


När du använder Hela Människan bidrar Du till lokalt socialt arbete. Hela Människan är en idéburen social organisation som verkar inom många områden, t ex arbetsinriktad rehabilitering, mötesplats för personer i missbruk eller hemlöshet.

När du anlitar Hela Människans sociala företag bidrar du till vårt socialt arbete eftersom våra intäkter återinvesteras i bl a ovanstående sociala aktiviteter. Du ger också människor en chans till meningsfull sysselsättning i en verklig arbetsmiljö.

Dock – även om vi alltid arbetar med handledare så kan våra arbeten ta lite längre tid.
Något vi hoppas du har tålamod med. Kundnöjdhet är lika viktigt för oss som för vinstdrivande företag!
Ta chansen – använd oss! Du ger många individer en andra chans!

Kontakt
För mer information, offertförfrågan mm kontakta Ylva Darnald 08-534 709 44 • ylva.darnald@helamanniskan.se

Du bidrar till lokalt socialt arbete när du använder Hela Människan.
Sedan 1980 har vi i Hela Människan bedrivit lokalt socialt arbete. Vi ger människor stöd genom direkta insatser men framför allt arbetar vi långsiktigt med att lyssna, motivera och ge stöd till att själv förändra sin tillvaro.

Det kan handla om barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller vuxna människor i hemlöshet, med missbruksproblematik eller som befinner sig i andra utsatta situationer. Vi arbetar också med de som står långt ifrån arbetsmarknaden som har behov av arbetsträning att komma ut i arbete eller utbildning.

När du anlitar Hela Människans sociala företag bidrar du till vårt sociala arbete eftersom våra intäkter återinvesteras i vårt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Du ger människor en chans till meningsfull sysselsättning i en verklig arbetsmiljö.
Vår second handbutik och café i Tumba centrum drivs som ett socialt företag med platser för arbetsinriktad rehabilitering. Genom att använda oss ger du många individer en andra chans.

Du får ditt uppdrag utfört med engagemang.
Kundnöjdhet är lika viktigt för oss som för vinstdrivande företag. Våra medarbetare är kunniga och noggranna. Och med stort engagemang. Vi arbetar också alltid med handledare. Ibland kan dock våra arbeten ta lite längre tid. Något vi hoppas du har tålamod med.