Styrelsen


Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. 

Tommy Aronsson
Ordförande
Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006 – 2015. För närvarande styrelseordförande i Stuvstakyrkans församling. Ledamot i styrelsen för Hela Människan på nationell nivå. Representerar Stuvstakyrkans församling

Lennart Blixth
Vice ordförande
Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka församling. Dessförinnan ekonomichef på Älvsby skogsförvaltning och Business Controller hos AssiDomän Forestry. Pensionär.  Representerar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
Ledamot
Arbetar i Botkyrka kommun som handläggare i funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Grödinge församling. Representerar Grödinge församling.

Elisabeth Edström
Ledamot
Har arbetat som organist i Tumba kyrka i 35 år. Vikarierar i Botkyrka församlings kyrkor – nu som pensionär. Är kyrkvärd i Tullinge kyrka. Representerar Botkyrka församling.

Mats Gustafsson
Ledamot
F.d. rådgivare på fackföreningen Vision men numera pensionär. Sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Salems församling. Representerar  Salems församling.

Kaija Jansson
Ledamot
Teolog och pedagog. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat

Katarzyna Andersson
Ledamot
Representerar Sankt Botvids Katolska Församling, Fittja.

Peter Nygren
Ledamot
Arbetar som diakon i Botkyrka församling, huvudsakligen i Ljusets och Botkyrka kyrka. Några ansvarsområden är pilgrim, volontärer och öppna mötesplatser. Representerar Botkyrka församling.

Gertrud Etbon
Ledamot
Arbetar som legitimerad grundskolelärare i Stockholm kommun.  Undervisar Matematik, Engelska och hemkunskap. Söndagsskollärare i Equmeniakyrka Hallunda. Representerar Equmeniakyrkan Hallunda

Erika Wanjura
Ledamot
Arbetar som grundskolelärare i Södertälje kommun. Har tidigare arbetat inom funktionsstöd för människor i behov av särskilt stöd. Har varit ordförande för dåvarande SMU i Tumba. Representerar Equmeniakyrkan Tumba.

Vanja Öberg
Ledamot
Arbetat som undersköterska. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat.