Styrelsen


Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. 

Lars Hofgren
Ordförande
Tidigare verksam inom Svenska kyrkans Internationella arbete, både i Sverige och utomlands. Nu ordförande i kyrkorådet i Botkyrka församling. Representerar Botkyrka församling.

Tommy Aronsson
Vice ordförande
Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006 – 2015. För närvarande styrelseordförande i Stuvstakyrkans församling. Ledamot i styrelsen för Hela Människan på nationell nivå. Representerar Stuvstakyrkans församling

Elisabet Abdo
Ledamot
Distriktsläkare på Salems vårdcentral. Representerar Equmeniakyrkan Hallunda.

Lennart Blixth
Ledamot
Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka församling. Dessförinnan ekonomichef på Älvsby skogsförvaltning och Business Controller hos AssiDomän Forestry. Pensionär. Representerar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
Ledamot
Arbetar i Botkyrka kommun som handläggare i funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Grödinge församling. Representerar Grödinge församling.

Kaija Jansson
Ledamot
Teolog och pedagog. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat.

Donald Molander
Ledamot
Driver eget företag inom IT. Kommer senast från olika chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen. Ledamot i styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem. Ledamot av kyrkorådet i Salems församling. Representerar Salems församling.

Lars-Lennarth Larsson
Ledamot
Diakon, Sankt Eriks Katolska stift, Sverige. Representerar Sankt Botvids Katolska Församling, Fittja.

Lars-Lennarth Larsson
Ledamot
Diakon, Sankt Eriks Katolska stift, Sverige. Representerar Sankt Botvids Katolska Församling, Fittja.

Erika Strömbäck
Ledamot
Arbetar som grundskolelärare i Södertälje kommun. Har tidigare arbetat inom funktionsstöd för människor i behov av särskilt stöd. Har varit ordförande för dåvarande SMU i Tumba. Representerar Equmeniakyrkan Tumba.

Annika Strömmer
Ledamot
Arbetar i Huddinge kyrka som församlingspedagog med ansvar för skolsamarbete, har sorgegrupp för barn och unga ihop med diakon, arbetar med unga ledare och konfirmander.
Representerar Huddinge pastorat.

Eva Ståhlman
Ledamot
Har arbetat som grundskolelärare i 43 år. Är volontär i Botkyrka pingstförsamling som församlingstjänare/diakon och i deras secondhandbutik. Representerar Botkyrka pingstförsamling.

Vanja Öberg
Ledamot
Arbetat som undersköterska. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat.