Styrelsen


Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. 

Tommy Aronsson
Ordförande
Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006 – 2015. För närvarande styrelseordförande i Stuvstakyrkans församling. Ledamot i styrelsen för Hela Människan på nationell nivå. Representerar Stuvstakyrkans församling

Lennart Blixth
Vice ordförande
Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka församling. Dessförinnan ekonomichef på Älvsby skogsförvaltning och Business Controller hos AssiDomän Forestry. Pensionär.  Representerar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
Ledamot
Arbetar i Botkyrka kommun som handläggare i funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Grödinge församling. Representerar Grödinge församling.

Fadi Gawria
Ledamot
Arbetar som föreningskonsulent i kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun samt som utredare/projektledare i Botkyrka församling. Representerar Botkyrka församling.

Torbjörn Gustavsson
Ledamot
Arbetar som diakon i Flemingsbergs församling där ett av ansvarsområdena är secondhandbutiken i anslutning till Flemingsbergs kyrka. Representerar Huddinge pastorat, Huddinge församling

Mats Gustafsson
Ledamot
F.d. rådgivare på fackföreningen Vision men numera pensionär. Sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Salems församling. Representerar  Salems församling.

Kaija Jansson
Ledamot
Teolog och pedagog. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat

Lars-Lennarth Larsson
Ledamot
Diakon, Sankt Eriks Katolska stift, Sverige. Representerar Sankt Botvids Katolska Församling, Fittja.

Lena Lilja
Ledamot
Arbetar som barnmorska. Jobbar volontärt med sociala projekt via Botkyrka Pingstförsamling. Representerar Botkyrka Pingstförsamling.

Peter Nygren
Ledamot
Arbetar som diakon i Botkyrka församling, huvudsakligen i Ljusets och Botkyrka kyrka. Några ansvarsområden är pilgrim, volontärer och öppna mötesplatser. Representerar Botkyrka församling.

Sara Stignäs
Ledamot
Representerar Equmeniakyrkan Hallunda

Erika Strömbäck
Ledamot
Arbetar som grundskolelärare i Södertälje kommun. Har tidigare arbetat inom funktionsstöd för människor i behov av särskilt stöd. Har varit ordförande för dåvarande SMU i Tumba. Representerar Equmeniakyrkan Tumba.

Vanja Öberg
Ledamot
Arbetat som undersköterska. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat.