Riagården


På Riagården serveras frukost och lunch. Vi erbjuder även samtal, stöd i kontakt med myndigheter, möjlighet att duscha, gå på toalett, hjälp med kläder med mera.

En central plats i Hela Människans verksamhet är den öppna mötesplatsen Riagården. Här skapas möjlighet till möten mellan människor som befinner sig i olika situationer i livet.

Genom Riagården skapas nya relationer och motivation att ta nya positiva steg i sin egen utveckling. Man får även möjlighet att hitta till andra verksamheter inom och utom organisationen.

På Riagården finns möjlighet till frukost, lunch och matlåda.

Frukost

Måndag-fredag kl 08.00-10.00

Vi erbjuder även samtal, stöd i kontakt med myndigheter, möjlighet att duscha mm.

Man kan även läsa tidningar, lyssna på musik eller sätta sig och läsa en bok. Vid olika högtider som t ex påsk, midsommar och lucia ordnas speciella träffar.

Vi har också ett samarbete med en mobil vårdcentral som kommer en gång i månaden där man kan man boka in sig på en tid hos oss och få hjälp allt ifrån beroendevård, sprutbyte, remisser, tandläkare mm.

Riagården finns på Gröndalsvägen 20 B, Tumba centrum.

Vill du veta mer om Riagården?
Kontakta Staffan Lundin, 08-534 709 47, staffan.lundin@helamanniskan.se

Rekvisitioner
Vi tar även emot rekvisitioner från socialtjänsten på matlådor och matkassar.
För information om priser kontakta Staffan Lundin.