Projekt: SAMHANDling för minskad rekrytering av barn till (gäng)kriminalitet


Kontaktpersoner inom projekt SAMHAND

Sammanfattning av projektet
Syftet med SAMHAND är att utveckla en modell för ett genusmedvetet brottsförebyggande arbete och att minska rekryteringen av barn in till (gäng)kriminalitet i utsatta bostadsområden. Modellen prövas i utsatta områden i Botkyrka/Huddinge och utvecklas utifrån beprövad praktik samt studier inom olika forskningsfält. Målgruppen för SAMHAND är barn 10–12 år som lever i, eller riskerar att hamna i, en utsatt livssituation i bostadsområdena. En majoritet av deltagarna är flickor.

Målen är att barn i utsatta områden ska ha tillgång till aktiviteter och stöd som leder bort från (gäng)kriminalitet; att flickors deltagande i idrotts- och fritidsaktiviteter ska öka; och att kunskapen om risk- och skyddsfaktor för (gäng) kriminalitet ökar hos ledare i föreningslivet.

Samarbetsorganisationerna vill etablera en plattform för SAMHANDling mellan föreningar för att kunna erbjuda en varierad palett av aktiviteter för barn i utsatta områden. Vi använder metoden Collective Impact (CI), som bygger på att aktörer går samman för att lösa en utmaning i sitt närområde, exempelvis (gäng)kriminalitet och flickors utsatthet. CI-metodens styrkor är dels målgruppens delaktighet vid idégenerering och initiering av aktiviteter, dels organisering för påverkan och aktiviteter för hållbar förändring. En del i metoden är etableringen av en stödfunktion – i SAMHAND hos Hela Människan – som finns kvar efter projektperioden.

Aktiviteterna riktar sig främst till barn 10–12 år med uppsökande fältarbete, visionsarbete, idrotts- och fritidsaktiviteter, stödgrupper och mentorskap. Ungdomar 13–17 år kommer att kunna delta i en del aktiviteter.

Övriga aktiviteter som kartläggningar och analyser, metod och modellutveckling. program för mentorer, grupper för föräldrar, utbildningar och genuscoachning vänder sig till de som har möjlighet att fungera som stöd för barnen. De långsiktiga effekterna och överlevnaden – utöver en central stödfunktion – är att aktiviteter, stöd och mentorskap finns kvar i bostadsområdena.

Det finns kurser inom jämställdhet/genus och (gäng)kriminalitet. En modell, ett arbetssätt och metoder som kan tillämpas i utsatta områden runt om i Sverige. SAMHAND har flera nyskapande inslag som uppmärksamheten på flickor och (gäng)kriminalitet och brottsförebyggande arbete i unga åldrar.

KONTAKTPERSONER MYNDIGHETER

Botkyrka kommun
Lumnije Mehmeti
lumnije.mehmeti@botkyrka.se
070- 537 82 30

Huddinge kommun
Cilla Stjernberg

KONTAKTPERSONER KYRKORNA

Svenska kyrkan
Botkyrka församling
Fadi Gawria
fadi.gawria@svenskakyrkan.se
08-530 222 00

Grödinge församling
Ingmarie Åsblom
Ingmarie.asblom@svenskakyrkan.se
0708 10 17 36

Huddinge Pastorat
Ida Hallström
Ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se
0701629723

Åsa Nilsson
08 588 697 76
Asa.m.Nilsson@svenskakyrkan.se

Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan Tumba
Pär Götefelt
pastornpg@gmail.com
073-9978901

Equmeniakyrkan Hallunda
Elisabet Abdo
elisabet.abdo@gmail.com
070-7277891

Rönninge missionsförsamling
Sven-Gunnar Lidén
pastor@skogsangskyrkan.nu
076-588 45 69

Stuvstakyrkans församling
Ove Sommar
ove.sommar@stuvstakyrkan.se 
076-023 54 24

KONTAKTPERSONER ÖVRIGA CIVILSAMHÄLLET

Fritidsgården Southside
Anita Hiitti
anita.hiitti@southside.nu
073-724 27 16

Tullinge TP FK
Michele Di Dato
michele.didato@tullingefotboll.se
070-818 08 87

Grödinge SK,
Erik Johansson
erik.johansson@inflexus.se
070-724 90 00

Kompis Sverige
Natassia Fry
natassia.fry@kompissverige.se
072-208 22 88

Botkyrka Folkhögskola
Olle Westberg
olle.westberg@botkyrkafolkhogskola.org
070-816 41 45

Bilda
Emilia Pettersson Rylander
emilia.pettersson@bilda.nu
072-142 07 98

Sammanfattning

Syftet med SAMHAND är att utveckla en modell för ett genusmedvetet brottsförebyggande arbete och att minska rekryteringen av barn in till (gäng)kriminalitet i utsatta bostadsområden. Modellen prövas i utsatta områden i Botkyrka/Huddinge och utvecklas utifrån beprövad praktik samt studier inom olika forskningsfält. Målgruppen för SAMHAND är barn 10–12 år som lever i, eller riskerar att hamna i, en utsatt livssituation i bostadsområdena. En majoritet av deltagarna är flickor.

Målen är att barn i utsatta områden ska ha tillgång till aktiviteter och stöd som leder bort från (gäng)kriminalitet; att flickors deltagande i idrotts- och fritidsaktiviteter ska öka; och att kunskapen om risk- och skyddsfaktor för (gäng) kriminalitet ökar hos ledare i föreningslivet.

Samarbetsorganisationerna vill etablera en plattform för SAMHANDling mellan föreningar för att kunna erbjuda en varierad palett av aktiviteter för barn i utsatta områden. Vi använder metoden Collective Impact (CI), som bygger på att aktörer går samman för att lösa en utmaning i sitt närområde, exempelvis (gäng)kriminalitet och flickors utsatthet. CI-metodens styrkor är dels målgruppens delaktighet vid idégenerering och initiering av aktiviteter, dels organisering för påverkan och aktiviteter för hållbar förändring. En del i metoden är etableringen av en stödfunktion – i SAMHAND hos Hela Människan – som finns kvar efter projektperioden.

Aktiviteterna riktar sig främst till barn 10–12 år med uppsökande fältarbete, visionsarbete, idrotts- och fritidsaktiviteter, stödgrupper och mentorskap. Ungdomar 13–17 år kommer att kunna delta i en del aktiviteter.

Övriga aktiviteter som kartläggningar och analyser, metod och modellutveckling. program för mentorer, grupper för föräldrar, utbildningar och genuscoachning vänder sig till de som har möjlighet att fungera som stöd för barnen. De långsiktiga effekterna och överlevnaden – utöver en central stödfunktion – är att aktiviteter, stöd och mentorskap finns kvar i bostadsområdena.

Det finns kurser inom jämställdhet/genus och (gäng)kriminalitet. En modell, ett arbetssätt och metoder som kan tillämpas i utsatta områden runt om i Sverige. SAMHAND har flera nyskapande inslag som uppmärksamheten på flickor och (gäng)kriminalitet och brottsförebyggande arbete i unga åldrar.