Plattformen


Plattformen – civilsamhällets röst i kommunen

Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka (i vardagligt tal Plattformen) bildades 2009. Initiativtagare var Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem och Verdandi i Botkyrka.

Plattformen är viktig av olika anledningar för olika organisationer, dels är den viktig för de mindre föreningarna som får en plattform att komma till tals på och därigenom blir en del av ett större sammanhang, dels är den viktig för större organisationer med mer resurser som man vill använda i påverkansarbetet med kommunens ledning och bidra till att stärka civilsamhällets röst i vår kommun.

Läs mer på plattformenbotkyrka.se