Kontaktpersoner


Ledning

Mats Wåhleman

Verksamhetschef

Telefon: 08-534 709 41 SMS: 070-737 09 41
E-post: mats.wahleman@helamanniskan.se

 

 


Lauretta Gfrörer

Personalchef

Telefon: 08-534 709 42 SMS: 070 737 09 42
E-post: lauretta.gfrorer@helamanniskan.se

 

 

Administration/Ekonomi

Karin, administrationsansvarig
Inam, ekonomiansvarig

Kommunikation

Andreas

Socialt företagande och arbetsinriktad rehabilitering

Ylva, Second hand, Verksamhetsansvarig socialt företagande och arbetsinriktad rehabilitering
Fredd, Livsmedel
Monica, konsulent arbetsträning
Staffan, konsulent arbetsträning
Norbert, konsulent arbetsträning
Harriet, konsulent arbetsträning

Sociala insatser

Carl Johan, Verksamhetsansvarig socialt arbete

Cafe
Secondhand Tumba
Secondhand Stuvsta
Transport
Tryckeri