Arbetsträning


I centrum för Hela Människans sociala företag står du och dina kollegor och era förutsättningar. Vi har ett arbetssätt och en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att du skall kunna arbeta 100 % av din förmåga. Vägledande för arbetsmiljön är att var och en tar socialt ansvar och visar omsorg om andra. Arbetet sker demokratiskt och bygger på solidaritet mellan alla i företaget.

När du börjar i vårt sociala företag kommer du successivt få ökat inflytande över verksamheten, dess innehåll och inriktning, men även ansvar för att aktivt delta i utvecklingen av affärsverksamheten, hela tiden med din förmåga som utgångspunkt.

Idén bakom arbetssättet i det sociala företaget är att utvecklingen av arbetet förankras hos dig och alla andra som är verksamma i företaget. Verksamheten  kommer kontinuerligt anpassas utifrån den kompetens som personer som kommer in i företaget besitter och utvecklar samt de behov av affärsområden vi ser möjliga att utveckla.

Socialt företag
Secondhand, matvinn, lager, sortering, transport och lokalvårdare är alla delar av det socialt företag som drivs i Hela Människans regi. För arbetsträning kan vi erbjuda en mängd olika aktiviteter som:
• Köksbiträde
• Butiksbiträde
• Kassabiträde
• Lager/sortering
• Lokalvårdare
• Vaktmästare
• Chaufför/transport

Vi finns idag på tre platser:

Secondhandbutik, matvinn och kök
Gröndalsvägen 20B, Tumba

Secondhandbutik
Stationsvägen 25. Stuvsta

Lager, sortering, transport
Mekanikervägen 4, Tullinge

Arbetsträning/förstärkt arbetsträning
Innebär att du under en period får arbetsträna inom våra sociala företag. Du får möjlighet att i anpassad form, under handledning, genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.

Din handläggare på Arbetsförmedlingen avgör om du får Arbetsträning eller Förstärkt arbetsträning med utökat stöd.

Kompetens
I din arbetsträning har du stöd av konsulenter, handledare. Vi jobbar i samverkan med din handläggare.

Struktur
För att din arbetsträning ska fylla ett syfte krävs det struktur och mål. Vi jobbar MED dig
för att du ska utvecklas och komma vidare.

Kreativitet
Vi lyssnar på dig och dina behov. Vi kan anpassa din arbetsträning för att hitta din maximala förmåga i olika arbetssituationer.

Strategi
Vår strategi är enkel. Vi ser till HELA människan i vårt arbete. Vi behöver bara veta vad du VILL och KAN för att TILLSAMMANS med dig hitta rätt strategier.

För kontakt med oss ring eller maila
Staffan Lundin
Konsulent
telefon: 08-534 709 47 SMS: 070 73 709 47
e-post: staffan.lundin@helamanniskan.se

Monica Värmå
Konsulent
08-534 709 48 SMS: 070 73 709 48
monica.varma@helamanniskan.se

Anne Gustafsson
Konsulent
08-534 709 57 SMS: 070 73 709 57
anne.gustafsson@helamanniskan.se