Oroar du dig för ett barn?


Du har mött dem – har du sett dem?

De finns i klassrummet, idrottsföreningen eller ridhuset. Men du kanske inte har sett dem. De är nämligen experter på att göra om sin verklighet. Att dölja, att inte känna, inte prata om det, att visa upp en fasad.

Enligt Folkhälsoinstitutet finns det ca 385 000 barn i Sverige som lever i en familj där en eller båda föräldrarna har en riskabel konsumtion av alkohol eller andra droger. Det är vart femte barn. Utöver dessa finns de barn som lever i familjer med psykisk ohälsa, spelberoende eller annan obalans.

Ont i magen
Dessa barn kan visa upp olika symptom t ex ont i magen, hög frånvaro i skolan, frekventa besök hos skolsköterskan och/eller koncentrationssvårigheter men de kan också vara överdrivet duktiga och ansvarstagande.

Hantera det som händer
I en familj med alkohol- eller drogberoende eller annan obalans händer mycket som är obegripligt för barnen.
Vill du komma i kontakt med någon hos oss för att prata om detta kan du kontakta Lauretta. Du når henne på lauretta.gfrorer@helamanniskan.se eller telefon 08 534 709 42 eller sms 070 73 709 42.

Barns rättigheter
Jag har rätt att vara barn och leka
Jag har rätt att få tröst av vuxna
Jag har rätt att få hjälp och stöd av vuxna

Barnkonventionen är skapad för att stärka och skydda barns rättigheter och trygghet. Du som vuxen har möjlighet att göra skillnad!

Tystnadsplikt
Vi som arbetar med detta  har tystnadsplikt. Får vi kännedom eller misstanke om att ett barn far illa träder anmälningsplikten in och tystnadsplikten upphör.