Vilka är vi?


Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Hela Människan är en resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits här sedan 1980. Vi är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på vår omvärlds behov. Vårt uppdrag är att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer.

Känsla av sammanhang
Vår arbetsinriktade rehabilitering är kopplad till våra olika sociala företag; en stor secondhandbutik, café och andra sociala företagsgrenar. Vi bedriver mötesplatser för personer i hemlöshet och/eller aktivt missbruk och stödgrupper för anhöriga i familjer där risk- eller missbruk förekommer. .

I hela organisationen arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från det friska och fungerande. Känslan av sammanhang (KASAM) är något som vi vill ska prägla vårt arbete.

Runt om i landet
Förutom Huddinge-Botkyrka-Salem finns Hela Människan på 90 platser runt om i Sverige där det erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor. Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!
Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!