Matvinn


Fredag 31 mars stänger Hela Människans sociala livsmedelsbutik Matvinn på grund av resursbrist. Det är ett mycket svårt beslut med tanke på det svåra ekonomiska läget med höga livsmedelspriser som pressar många i vårt samhälle, men tyvärr saknar vi anpassade lokaler och finansiering för att kunna fortsätta med detta stöd till människor i matfattigdom. Fredag 31 mars är sista dagen som medlemmarna kan handla i Matvinn sedan stänger matbutiken.

BAKGRUND:

Ingen hållbar situation i våra nuvarande lokaler
Under det senaste året har antalet medlemmar i livsmedelsbutiken mer än tiodubblats, från 57 till 656. Trycket har varit stort och matbutikens medlemmar har ofta köat i timmar innan butiken öppnat, oberoende av väderlek och temperatur.

Vår matbutik är på endast 25 kvadrat och vi har med provisoriska lösningar försökt att möta det stora trycket, men i längden är det ingen hållbar situation i våra nuvarande lokaler. Inte för matbutikens medlemmar, besökare till secondhandbutiken, deltagare i arbetsträning eller vår egen personal.

Lokalbrist, resursbrist men inte matbrist
Under det senaste halvåret har vi undersökt olika möjligheter för att hitta nya lokaler anpassade för livsmedelshantering samt samarbeten och finansiering för att kunna försätta att driva en social livsmedelsbutik på ett fungerande sätt.

Det finns några tänkbara lokaler, men vi saknar i dagsläget finansiering för att kunna starta en ny större butik för att klara trycket och behålla en god arbetsmiljö.

Vi har sedan starten för ca 4 år sedan lagt resurser och energi på att ta hand om matsvinn och erbjuda bra livsmedel till reducerat pris. Vi har arbetat upp ett mycket bra samarbete med flera livsmedelsbutiker och vi har flera nya butiker som vill vara med och bidra. Att vi nu stänger har inget med matbrist att göra utan det handlar enbart om att vi inte har resurser att fortsätta.

Om bara finansiering löser sig är vi bereda att göra en omstart i nya lokaler.

Medlemmar i Matvinn erbjuds att bli medlemmar i Matmissionen
Vi har en mycket bra och konstruktiv dialog med Matmissionen som har fem sociala matbutiker i Stockholm, varav en i Hallunda. Tillsammans med Matmissionen kommer aktiva medlemmar i Matvinn erbjudas att bli medlemmar i Matmissionen och där fortsätta att handla subventionerade livsmedel.

Akut matstöd genom matbanken finns kvar
Matbanken, den kostnadsfria mathjälp till dem som, av olika anledning har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation. Den påverkas inte utan kommer att finnas kvar. Stöd genom matbanken sker via Hela Människan eller diakonerna.

Har du någon idé?
Vi kommer fortsätta arbetet med att hitta samarbetspartner kring en framtida social livsmedelsbutik i närområdet. Är det någon som har idéer eller kontakter så hör av er till mats.wahleman@helamanniskan.se

Tack
Vi vill passa på och rikta ett stort tack för det stöd vi fått under de år vi drivit Matvinn. Tillsammans har vi kunnat erbjuda mat till dem som behöver, mat som bidragit till att människor kunnat äta sig mätta och få energi att tillsammans med oss eller andra använda sin kraft till att förbättra sin tillvaro.