Inställt! I huvudet på den hållbara konsumenten


Hela Människan följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset, som just nu bedömer risken för spridning som mycket hög. Mot bakgrund av det väljer vi att ställa in föreläsningen ”I huvudet på den hållbara konsumenten” 19 mars (gäller både kl 14.00 och 18.30) som förväntas locka många besökare.

Vi arbetar med att hitta ett nytt datum för denna föreläsning.

Vi befinner oss mitt i en av de mest dramatiska förändringarna som konsumentrelaterad industri och handel varit med om på 50 år. Frågor kring en hållbar livsstil och konsumtion får allt större betydelse. Många funderar på vart vi är på väg och hur vi ska ställa om till en mer hållbar framtid.

Jörgen Jedbratt, från Kairos Future ger exempel på trender som formar framtidens hållbara konsumtion och låter oss möta olika hållbarhetsdrivna konsumenter i 6 olika mikrokulturer som identifierats i ny undersökning. Vilka är drivkrafterna och ambitionerna inom de olika gemenskaperna? Vad kan handel och varumärken lära sig av dessa växande grupperingars krav och preferenser?

Datum, tid och plats
Torsdag 19 mars kl 14.00, Centrumkyrkan, Tumba
Torsdag 19 mars kl 18.30, Centrumkyrkan, Tumba

Om Jörgen Jedbratt 
Jörgen Jedbratt,  framtidsstrateg och författare.
Jörgen har i över två decennier hjälpt företagsledningar såväl internationellt som i Sverige med omvärlds- och framtidsprocesser. Han är specialiserad på strategisk rådgivning och innovationsfrågor. Genom scenarioplanering och omvärldbaserad verksamhetsutveckling hjälper han företag att vässa den strategiska planeringen och att stärka sin innovativa kraft.

Jörgen har skrivit en rad uppmärksammade internationellt uppmärksammade research rapporter som Digishift 2020 och The future of Shopping places. Han har också skrivit ett tiotal managementböcker. Bla Beyond Mobile – People, communication and marketing in a mobilized world, Palgrave som publicerats i över 60 länder och som nominerats till bästa framtidsförutsägelse av internationella trendinstitut.

Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid

Med stöd av
Bilda, Botkyrka folkhögskola, Botkyrka kommuns Evenemangsbidrag, Centrumkyrkan