Höstmöte


Tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete.

Se info intill