Hela Människans sociala livsmedelsbutik Matvinn stänger på grund av resursbrist

– Det är ett mycket tufft beslut med tanke på det svåra ekonomiska läget med höga livsmedelspriser som pressar många i vårt samhälle, men tyvärr saknar vi anpassade lokaler och finansiering för att kunna fortsätta med detta stöd till människor i matfattigdom, säger Mats Wåhleman, verksamhetschef. Fredag 31 mars är sista dagen som medlemmarna kan handla i Matvinn sedan stänger matbutiken.

Under det senaste året har antalet medlemmar livsmedelsbutiken mer än tiodubblats, från 57 till 656. Trycket har varit stort och matbutikens medlemmar har ofta köat i timmar innan butiken öppnat, oberoende av väderlek och temperatur.

– Det hänger ihop med den ekonomiska krisen som drabbat unga vuxna, barnfamiljer, pensionärer som lever i fattigdom, och människor som nyligen blivit arbetslösa och vräkta. Vår matbutik är på endast 25 kvadrat och vi har med provisoriska lösningar försökt att möta det stora trycket, men i längden är det ingen hållbar situation i våra nuvarande lokaler. Innan jul tvingades vi också pausa möjligheten att bli medlem i Matvinn, säger Mats Wåhleman.

Under det senaste halvåret har Hela Människan undersökt olika möjligheter för att hitta nya lokaler anpassade för livsmedelshantering samt samarbeten och finansiering för att kunna försätta att driva en social livsmedelsbutik på ett fungerande sätt.

– Tyvärr har inga av de alternativ vi undersökt fungerat. Det finns några tänkbara lokaler, men vi saknar i dagsläget finansiering för att kunna starta en ny större butik för att klara trycket och behålla en god arbetsmiljö. Vi har verkligen vridit och vänt på alla stenar, men faktum kvarstår. Utan ytterligare resurser är det omöjligt att fortsätta, förklarar Mats.

Matvinns utbud består uteslutande av matsvinn som doneras från dagligvarubranschen.

– Vi har sedan starten för ca 4 år sedan lagt resurser och energi på att ta hand om matsvinn och erbjuda bra livsmedel till reducerat pris. Vi har arbetat upp ett mycket bra samarbete med flera livsmedelsbutiker och vi har flera nya butiker som vill vara med och bidra. Att vi nu stänger har inget med matbrist att göra utan det handlar enbart om att vi inte har resurser att fortsätta. Om bara finansiering löser sig är vi bereda att göra en omstart i nya lokaler, betonar Mats.

Befintliga medlemmar i Matvinn kommer att erbjudas en möjlighet att bli medlemmar i Matmissionen som har fem sociala matbutiker i Stockholm, varav en i Hallunda, och där fortsätta att handla subventionerade livsmedel.

– Vi har en mycket bra och konstruktiv dialog med Matmissionen och är glada att vi kan erbjuda våra medlemmar denna möjlighet, säger Mats.

Hela Människan driver också en matbank, en kostnadsfri mathjälp till dem som, av olika anledning har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation. Den påverkas inte utan kommer att finnas kvar.

– Matbanken är en del av vår sociala diakonala verksamhet och är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer. Matbanken handlar om akut matstöd, säger Mats.

Hela Människan kommer fortsätta arbetet med att hitta samarbetspartner kring en framtida social livsmedelsbutik i närområdet.

– Jag vill passa på och rikta ett stort tack för det stöd vi fått från gåvogivare, huvudmän, partner under de år vi drivit Matvinn. Det i kombination med överskott från våra butiker har bidragit till att vi har kunnat erbjuda mat till dem som behöver, mat som bidragit till att människor kunnat äta sig mätta och få energi att tillsammans med oss eller andra använda sin kraft till att förbättra sin tillvaro.

 

Faktaruta
Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits här sedan 1980. Vårt uppdrag är att göra skillnad för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer och på så sätt bidra till att människor kan växa och utvecklas.

Just nu har vi inga möjligheter att få en livsmedelsbutik att fungera men vårt arbete med secondhand, arbetsträning och annan social verksamhet kommer att fortsätta. Även möjlighet att få akut stöd i form av livsmedel från vår matbank kommer att finnas kvar.