2022 går över i 2023.

Summeringar blandas med ovisshet och förväntningar. För oss som individer, men även för oss som organisation. Mycket är på gång i vår organisation samtidigt som vi utmanas och oroas av förändringar i omvärlden. Det är svårt att planera eftersom förutsättningarna ändras och nya situationer uppstår hela tiden som behöver hanteras.
Men vi planerar. För 2023. För 2024, För 2025… Vi planerar för utvecklingsarbeten i befintliga verksamheter och nya projekt. Vii ser att det behöver bli skillnad och skapas hopp. Och det gör vi bäst tillsammans.
Gott nytt år !