Paus i nya medlemskap

För tillfället har vi inga möjligheter att bevilja nya ansökningar om medlemskap i Matvinn.
At the moment, we are unable to grant new applications for membership in Matvinn.

Gäller från och med 8 december 2022