Rösta på söndag

På söndag är det val till riksdag, region och kommun. Demokratin är ingen självklarhet, den bygger på att vi alla utnyttjar vår rätt att rösta.

Med respekt för alla generationer före oss som stridit och dött för denna rätt är det allas vår skyldighet att använda den rätten att rösta på söndag. Med respekt för alla dem uti världen som idag dör för rätten att få rösta eller för att utrycka sin åsikt är det vår skyldighet att rösta på söndag.

Visst är det svårt att veta vad man ska rösta på, men det viktiga är att du använder din rättighet att rösta oavsett vilket parti du väljer. Finns det inget parti du tycker passar eller att du är trött på alla partier så gå och rösta och lägg en blankröst. En blankröst ger ingen fördel för något parti men visar att du tror på demokratin och anser att din rätt att rösta är viktig.

Demokrati är inget substantiv.
Det är ett verb.
Det är något vi gör tillsammans.
Gå och rösta på söndag!

Mats Wåhleman, verksamhetschef Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

*********************************************************************************
Under augusti var Hela Människan med och ordnade lokala valsamtal i Botkyrka. Förra veckan var det möjligt att förtidsrösta i vår lokal i Tumba. Denna vecka lyfter vi i våra sammanhang vad demokrati är och vikten av att rösta om man är röstberättigad. Bland annat genom samtal och fördrag om det svenska valsystemet.