Translate Translate

Dag Ahlse,Centerpartiet, Staffan Lundin, Hela Människan, Benita Hägg, Centerpartiet och Mats Wåhleman, Hela Människan.