Idéskiss kring Gatukyrkan med soppmässa

Riagården och kommande nya öppna mötesplatser kommer vara centrala för att skapa kontakt och relationer. På mötesplatsen inbjuds till deltagande i en eller flera vardagsmässor i en av våra kyrkor. Mässan blir navet i verksamheten tillsammans med den dagliga mötesplatsen.

Till mötesplatsen kan man komma som man är i det tillstånd man befinner sig. Där får man frukost/lunch, erbjuds dusch och stöd i sin situation. En plats att värma sig och sitta ner och prata med vänner och personal. Där erbjuds du också möjlighet till deltagande i sinnesrostund/andakt. På mötesplatsen finns personal och volontärer som ansvarar för driften. Gatupastor/prästen är där vissa tider för att skapa relationer och ge extra stöd.

Vid vardagsmässan skapas nya möten både mellan deltagare och Gud och där får man tillsammans kraft och energi att orka en vecka till. En fast liturgi som ger trygghet är viktigt, musiken ska ha en central roll. Lika viktigt som själva mässan är samlingen efteråt. Den ska erbjuda bra mat inte bara mackor. Där och då möts man och har dialog och skapar relationer med varandra. Gatupastorn/-prästen ansvarar för dessa mässor, men behöver inte vara den som alltid håller i den.

En volontärgrupp som består av både personer från målgruppen och andra är viktig. Där får man förtroende och man får vara med och bidra till att mässan blir av. Den gruppen blir en viktig gemenskap och något att sträva efter att få var del av. Där turas man om att ha ansvar för att förbereda mässan praktiskt aktuell kväll och ordna maten efteråt. Man ansvarar för olika veckor och man får växa i ansvar. Gatupastorn/prästen håller ihop dessa volontärgrupper.

Det är viktigt att det är en och samma kyrka man kommer till en viss dag i veckan. Sen tror vi att på längre sikt kan vi behöva minst två sådana mässor i två olika kyrkor utifrån vårt geografiskt stora område. Men vi börjar med en. Vi kommer behöva vara i en kyrka där församlingen är beredd att ge service och ställa lokalen till förfogande och i viss mån iordningsställa den för denna mässa.  Det är Hela Människan/Gatukyrkan som bjuder in och är arrangör men personal/volontärer från huvudmän är viktiga med närvaro för att skapa relationer och bjuda in till de olika församlingarnas gemenskaper.

Gatupastorn/prästen är den som på olika sätt följer upp de kontakter som skapas, men det behöver samtidigt ske i samverkan med både vår personal i den öppna verksamheten och huvudmännens personal/volontärer.  Målet ska vara att man övertid hittar en gemenskap också i en församling, även om det för vissa kan ta många år.  För många blir Gatukyrkan viktig och central som gemenskap, där man känner sig hemma och delar likande erfarenheter med de som kommer.

Gatupastorn/prästen kommer att tillsammans med kollegor och diakoner röra sig ute i våra olika områden där målgruppen rör sig. För att där skapa möten och bjuda in till både våra öppna mötesplatser, våra huvudmäns aktiviteter och vardagsmässan mm.

Vi har blivit inspirerade i detta arbete av Räddningsmissionen, Göteborg och deras arbete med Gatukyrkan och soppmässa som ni hittar länk till här: https://raddningsmissionen.se/gatukyrkan