I pandemins spår: Stöd- och självhjälpsgrupper för unga vuxna

Har du förlorat rutiner kring sömn, mat och socialt umgänge och upplevt att det lett till nedstämdhet, isolering och i värsta fall psykisk ohälsa?

Vi erbjuder stöd- och självhjälpsgrupper där du som ung vuxen kan utbyta erfarenheter med andra som upplevt att pandemin lett till en ökad isolering och ensamhet. I grupperna får du möjlighet att diskutera och uttrycka känslor och tankar och dela upplevelser med andra.

Information & frågor: Lauretta Gfrörer, 08 534 709 42, lauretta.gfrorer@helamanniskan.se