Hur civilsamhället kan bidra till att fler kommer i arbete

Egen försörjning innebär trygghet, gemenskap och ökad egenmakt för den enskilda. Coronapandemin har kastat ut tiotusentals fler människor i arbetslöshet. Mot slutet av 2021 spås långtidsarbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen omfatta 200 000 personer. Därutöver finns stora grupper som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Civilsamhället har lång erfarenhet av att stötta människor på deras väg till arbete, oavsett om det handlar om att hindret är kort utbildning, svaga språkkunskaper eller en funktionsvariation. Vi ser att idéburen sektor kan vara en del av lösningen när det gäller att minska arbetslösheten.

10 maj ordnades ett digitalt seminarium på temat: ”Hur kan civilsamhället bidra till att fler kommer i arbete?” med

• Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister
• Therese Guovelin, 1:e vice ordförande i LO
• Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen
• Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordf i Svenska Kyrkan, fd ordf LO och teamledare i Nystas arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsteam
• Nilla Helgesson, Direktor/VD på Skyddsvärnet
• Mats Wåhleman, verksamhetschef på Hela Människan i Huddinge-Botkyrka-Salem
• Carina Lindfeltdt, chef på arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv
• Petter Skogar, VD för Fremia

Du kan se en inspelning här