Rapport från en digital årsstämma

Premiär! Måndag 19 april genomförde vi vår första helt digitala årsstämma. Runt om i Huddinge, Botkyrka och Salem samlades ombud, volontärer, anställda och andra intresserade av vårt gemensamma sociala arbete framför telefoner, paddor och datorer.
Från ”klädavdelningen” i secondhandbutiken i Tumba leddes årsstämman med säker hand av Karin Strömberg Ekström med inpass av verksamhetschef Mats Wåhleman och hr-chef Lauretta Gfrörer. Kyrkoherde Ida Hallström Åsman, Huddinge Pastorat, höll en inledningsbetraktelse och Mia Nilsson, generalsekreterare för Hela Människan i Sverige uppdaterade oss om läget i organisationen.
Årsstämman tog under kvällen beslut om bland att verksamhetsberättelse, rambudget och verksamhetsplan. Avgående styrelseledamöter avtackades för deras insatser och nya valdes in. Ett speciellt tack riktades till Lars Hofgren för sin tid som ordförande de senaste 5 åren varpå Tommy Aronsson välkomnades som ny ordförande. Vi hann även med ”videohälsningar” från de olika verksamheterna.
En händelserik kväll med andra ord och då har vi inte nämnt något om de digitala små äventyr som också inträffade under kvällen. Men det är som det heter, en helt annan historia…
Ett stort tack till alla medverkande och alla som var med digitalt under årets årsstämma!