Hjärta, hjärna och händer

I flera år har Lars Hofgren lagt sin tid och sitt hjärta för Hela Människan. De sista fem åren som styrelseordförande. På nära håll har han sett hur organisationen växer och utvecklas varje dag.

Redan på 90-talet hörde tumbabon Lars Hofgren talas om Hela Människan genom en vän som då satt med i styrelsen. Lars blev invald som kassör och därefter revisor under några år. För fem år sedan fick han frågan om att kandidera till ordförande i Hela Människan. I år lämnar han över ordförandeskapet.
Lars är sedan 80-talet engagerad i Botkyrka församling som är knuten till Hela Människan och blev glad över frågan och gick med på att ställa upp.
– Jag har alltid tyckt Hela Människan står för en relevant verksamhet, säger Lars Hofgren.

Efter många år i styrelsen har Lars fått följa Hela Människans sociala arbete på nära håll.
– Det har varit en spännande och inspirerande tid där jag fått en stor inblick i all verksamhet. Jag har varit nära och känt mig delaktig tack vare personalens vilja att berätta om sina olika verksamheter.

De senaste tre åren har han varit med och bidragit med strategiska beslut om Hela Människans satsning ”MatVinn”. Alla butiker har ett svinn och här får de möjligheten att göra något bra av maten som annars skulle ha slängts.
– Matsvinn blir MatVinn! Upphämtning av mat från olika leverantörer har bidragit till att kyrkorna kunnat ge mat till behövande i form av matkassar. men även till kyrkornas öppna träffar. Man har också börjat med försäljning i butik till behövande familjer. Under pandemin har Hela Människans samordning av matutdelning till riskgrupper varit ovärderlig, säger Lars.

Hela Människans vision är att sträva efter att människor ska ha en värdig livssituation. Enligt Lars erfarenhet kan en kontakt ge människor kraft och vilja att förändra sin livssituation. Men att mycket också handlar om påtryckningar på kommun och myndigheter.
– Hela Människan måste fortsätta uppmärksamma orättvisor, säger han.
En annan viktig del är att kyrkorna som är knutna till Hela Människan fortsätter att bidra till det sociala arbete som Hela Människan gör.
– Som kyrka kan vi vara stolta att vi är med och bidrar till ett sådant viktigt arbete som vi kanske inte själva skulle klarat av, säger Lars.

Vidare menar Lars att flera av kyrkornas sociala arbete redan idag genomförs genom Hela Människans försorg.
– Styrkan är att vi gör det gemensamt på ett professionellt sätt, med en större möjlighet att nå ut och nå fram. Hela Människan har kontakt med myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att hitta arbetsträning åt människor som behöver komma in på arbetsmarknaden. Den kunskapen får huvudmännen sedan tillbaka och kan i sin tur stärka sitt egna sociala arbete.

I framtiden hoppas Lars att fler huvudmän ansluter sig till Hela Människan.
– På det sättet kan vi nå ännu fler som behöver vårt stöd. Men jag hoppas också på en öppnare inställning från myndigheter och främst från kommunerna.

Tre ord som du tycker Hela Människan står för?
– Jag säger hjärta, hjärna och händer. Hjärta för stort engagemang, hjärna för professionalitet, och händer för många praktiska insatser. Personalen är vårt viktigaste arbetsredskap. Jag ser hur de tar initiativ till utveckling av verksamheter och vilka utmaningar de står inför. De gör ett fantastiskt jobb som fortsätter att kämpa för andra människor.

Fotnot: I samband med årsstämman den 19 april avgår Lars som ordförande.